Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Uskontoja ja maailmankatsomuksia

Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaaUskontoja ja maailmankatsomuksia

Maailman uskonnot

Uskonto ilmionä

Pyhiä paikkoja

Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa

Ikuisia kysymyksiä

Uskonto ja yksilö

Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys

Uskonto ja yhteiskunta

Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus

Uskontojen ja katsomusten tutkiminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Millaisia elämänkysymyksiä ihmiset pohtivat elämänsä aikana? Mihin kysymyksiin uskonnot antavat vastauksia? Millaisia nämä vastaukset ovat?Tutkimustehtävät:


A) Millaisia ihmiskäsityksiä on? Mihin ideologioihin ja uskontoihin ne liittyvät?
B) Lue jonkun henkilön haastattelu lehdestä. Koita tunnistaa haastattelussa ilmeneviä maailmankatsomukseen ja maailmankuvaan liittyviä kohtia.OppimisaihiotehtäväKirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi "maailmankatsomus"

Millaisia vastauksia saat? Katso etenkin jonkun henkilön tai järjestön ilmaisemaa maailmankatsomusta. Mikä/mitkä asiat vaikuttavat olevan heille tärkeitä?
Löydätkö sellaisia linkkejä, joiden näkemys maailmankatsomuksesta on samantyyppinen oman maailmankatsomuksesi kanssa?

Täydennä kirjan tietoa alla olevien linkkien avulla.


Ihmiskäsitys ja maailmankuva powerpoint-dia

Ohjeet tehtäviin vastaamiselle


Nationalismi

Wikipedian sivut

Kansallisuusaatteen ja nationalismin synty

Mitä humanismi on?

Feto:n sivut

Humanismi

Wikipedian sivut

Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry:n sivut

Syväekologista periaatetta ja maailmankatsomusta edustava järjestö

Vihreän liiton ohjelma

Marxilaisen internetarkiston

Marxilaisuus - Wikipedian sivut

Kommunistinen ideologia

RaamattuNet-sivusto, Timo Muola

Anarkismi.net sivusto

Anarkismi.net tarjoaa erilaisille anarkistisille järjestöille ja projekteille kotisivutilaa,

Maailmankatsomuksia: naturalismi, nihilismi, eksistentialismi, panteismi

Pastori Matti Väisäsen sivu, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003