Uskontoja ja maailmankatsomuksia - Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa


Millaisia elämänkysymyksiä ihmiset pohtivat elämänsä aikana? Mihin kysymyksiin uskonnot antavat vastauksia? Millaisia nämä vastaukset ovat?



Tutkimustehtävät:


A) Millaisia ihmiskäsityksiä on? Mihin ideologioihin ja uskontoihin ne liittyvät?
B) Lue jonkun henkilön haastattelu lehdestä. Koita tunnistaa haastattelussa ilmeneviä maailmankatsomukseen ja maailmankuvaan liittyviä kohtia.



Oppimisaihiotehtävä



Kirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi "maailmankatsomus"

Millaisia vastauksia saat? Katso etenkin jonkun henkilön tai järjestön ilmaisemaa maailmankatsomusta. Mikä/mitkä asiat vaikuttavat olevan heille tärkeitä?
Löydätkö sellaisia linkkejä, joiden näkemys maailmankatsomuksesta on samantyyppinen oman maailmankatsomuksesi kanssa?

Täydennä kirjan tietoa alla olevien linkkien avulla.


Ihmiskäsitys ja maailmankuva powerpoint-dia

Ohjeet tehtäviin vastaamiselle


Nationalismi

Wikipedian sivut

Kansallisuusaatteen ja nationalismin synty

Mitä humanismi on?

Feto:n sivut

Humanismi

Wikipedian sivut

Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry:n sivut

Syväekologista periaatetta ja maailmankatsomusta edustava järjestö

Vihreän liiton ohjelma

Marxilaisen internetarkiston

Marxilaisuus - Wikipedian sivut

Kommunistinen ideologia

RaamattuNet-sivusto, Timo Muola

Anarkismi.net sivusto

Anarkismi.net tarjoaa erilaisille anarkistisille järjestöille ja projekteille kotisivutilaa,

Maailmankatsomuksia: naturalismi, nihilismi, eksistentialismi, panteismi

Pastori Matti Väisäsen sivu, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys


© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com