Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Uskontoja ja maailmankatsomuksia

Pyhiä paikkojaUskontoja ja maailmankatsomuksia

Maailman uskonnot

Uskonto ilmionä

Pyhiä paikkoja

Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa

Ikuisia kysymyksiä

Uskonto ja yksilö

Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys

Uskonto ja yhteiskunta

Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus

Uskontojen ja katsomusten tutkiminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Millaisia ovat eri maailmanuskontojen pyhät paikat? MIksi ne ovat pyhiä? Mitä niissä tehdään? Missä uskontojen pyhissä paikoissa olet itse käynyt?Tutkimustehtävät:


Perehdy kristinuskon pyhiin paikkoihin. Millä kirkkokunnalla on erityisen paljon pyhiä paikkoja? Miten pyhiinvaellus liittyy pyhiin paikkoihin? Mitä asioita pyhiinvaelluksella tehdään?Oppimisaihiotehtävä


Katso käsikirja s 14-15

Kerro yksi pyhä paikka viidestä eri uskonnosta. Miksi kyseinen paikka on pyhä, millaisia asioita liittyy pyhällä paikalla olemiseen, mitä on kiellettyä tehdä pyhässä paikassa?


Pyhiä paikkoja powerpoint-esitys


Maailmanuskontojen pyhiä paikkoja

Erittäin laaja sivusto, englanninkielinen

Maailmanuskontojen pyhiä paikkoja

Opintoverkon/Opinto.netin oma sivusto laatija Timo Muola

Suomenkielisen islam-oppaan sivut pyhiinvaelluksesta

Wikipedian artikkeli Pyhiinvaellus

Pyhiinvaellus Mekkaan

Timo Muolan laatima RaamattuNET-sivusto
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003