Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Uskontoja ja maailmankatsomuksia

Uskonto ilmiönäUskontoja ja maailmankatsomuksia

Maailman uskonnot

Uskonto ilmionä

Pyhiä paikkoja

Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa

Ikuisia kysymyksiä

Uskonto ja yksilö

Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys

Uskonto ja yhteiskunta

Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus

Uskontojen ja katsomusten tutkiminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Mitä tarkoittavat uskontoihin liittyvät käsitteet pyhä, puhdas (puhdistautuminen), hiljentyminen ja palvonta? Miten nämä asiat näkyvät Suomessa kristinuskon parissa? Miksi uskonnolliset toimitukset ovat monille tärkeitä?Tutkimustehtävät:A) Tutki maailman uskontotilastoja ja levinneisyyskarttoja. Mitä mielenkiintoista löydät? Yritä löytää selityksiä löytämillesi seikoille.
B) Keksi oma uskonto, joka täyttäisi mahdollisimman hyvin uskonnon tunnuspiirteet.
C) Mieti esimerkkejä, mihin ja miten pyhänä pidetty asia voi vaikuttaa ihmisiin ja heidän käyttäytymiseensä.
D) Tutki ajankohtaisia uskonnollisen fundamentalismin ilmentymiä.
E) Millä eri tavoilla käsitteet yliluonnollinen ja pyhä ymmärretään?


Uskonto ilmiönä powerpoint-dia


TEHTÄVÄ

Uskonto näkyy monissa asioissa:
Monien maiden lipuissa ilmenee uskontoihin liittyviä symboleja.
Pohdi ja perehdy, mitä uskontoon liittyviä symboleja ilmenee eri maiden lipuissa:
Esim Iso-Britannia, Saudi-Arabia, Intia, Japani jne.

Maailman liput

CIAn sivusto


Vastaa tehtäviin
Jos väite on mielestäsi totta/oikein, vastaa Kyllä, ja mikäli ei ole totta, vastaa Ei. Lopuksi tarkista vastaukset.

KYSYMYS 1: Uskonnossa pyhää voi olla esimerkiksi tekstikokoelma.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Suomen laki suojelee uskonnon harjoittamista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Teodikea-ongelma käsittelee kärsimyksen ongelmaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Vain harvoja ihmisiä kiinnostavat niin sanotut perimmäiset kysymykset.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Uskonnoissa ei ole mitään yliluonnollista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Uskonnot vastaavat miksi-kysymykseen maailman synnyssä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Uskonnot antavat tarkan ja luonnontieteellisen kuvan maailman synnystä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Uskonnot eivät ole kiinnostuneet elämän tarkoituksen pohdinnasta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Monissa uskonnoissa ihmisille annetaan ohjeita siitä, miten tulisi elää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa on täysin toisistaan poikkeavat näkemykset elämän tarkoituksesta.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003