Uskontoja ja maailmankatsomuksia - Uskonto ja yhteiskunta


Usein uskonto ja yhteiskunta nähdään toisistaan erillään. Missä tilanteissa uskonnon ja yhteiskunnan välit voivat kiristyä? Tutki viime aikojen tapahtumia, ja selvitä, missä valtioiden välisissä tai kansojen sisäisissä erimielisyyksissä asioita on perusteltu uskonnolla. Pohdi, millä tavoin uskonnot lisäävät kansojen välistä yhteisymmärrystä ja valtioiden sisäistä yhtenäisyyttä.Tutkimustehtävät:A) Etsi/pohdi erilaisia mahdollisia ristiriitoja, joita uskonnon ja yhteiskunnan suhteessa saattaa ilmetä. Keksitkö ratkaisuja löytämillesi ristiriidoille?OppimisaihiotehtäväKirjoita Internetin hakuohjelmaan hakusanaksi "uskonnollinen kasvatus"

Millaisia vastauksia saat?

Millaista uskonnollinen kasvatus vaikuttaa olevan
a) eri maissa saman uskonnon kesken
b) eri uskontojen välillä
c) eri viiteryhmissä (ideologiat, järjestöt ym)


Ohjeita tehtäviin vastaamiselle


UUT:ry:n sivuilla määrittely ja esimerkkejä lahko ja kultti

Uskontojen uhrien tuki ry on sitoutumaton yhdistys, jonka tavoite on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä


© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com