Opinto.net

Opinto.net

Sivut liittyvät Uskonnon verkot -kirjasarjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle. Ohjeita tehtäviin vastaamiseen.


Opinto.net

Etusivu | Uskonto ja maailmankatsomus | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Kirkkokunnat | Raamattu | Etiikka | Kirja | Opettajalle


Uskontoja ja maailmankatsomuksia

Uskonto ja yksilöUskontoja ja maailmankatsomuksia

Maailman uskonnot

Uskonto ilmionä

Pyhiä paikkoja

Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa

Ikuisia kysymyksiä

Uskonto ja yksilö

Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys

Uskonto ja yhteiskunta

Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus

Uskontojen ja katsomusten tutkiminen


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Millaisiin asioihin uskonto vaikuttaa ihmisten elämässä? Miksi ihminen voisi haluta hiljentyä, mennä kirkkoon tai palvoa Jumalaa? Millaisia tunteita uskonnon harjoittamiseen voi liittyä?Tutkimustehtävät:A) Pohdi uskonnon hyviä ja huonoja puolia. Lähesty asiaa nuoren ihmisen elämän näkökulmasta. Miten uskonto voi auttaa nuorta? Millaisia ongelmia uskonto voi tuoda nuorelle?
B) Pohdi missä tilanteissa ihminen kokee uskonnollisia tunteita ja elämyksiä.OppimisaihiotehtäväKäsikirjan sivut 22-23.
Tehtävä:
Alla olevissa linkeissä on kuvattu uskonnolista kokemusta eri tavoin. Miten uskonnollinen kokemus syntyy, miten se vaikuttaa ihmiseen ja mikä on niiden merkitys uskonnonharjoittamisessa?

(linkit tulossa)KYSYMYS 1: Yksilöiden välillä ei ole juurikaan eroja suhtautumisessa uskontoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Ihmisen uskonnollisuuteen vaikuttavat muun muassa kasvatus ja elämänkokemus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kirkko ei tekee auttamistyötä yhteiskunnassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Ulkokohtainen sitoutuminen uskontoon tarkoittaa uskonnon merkityksen korostamista omassa elämässä

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Kyselevä suhtautuminen uskoon tarkoittaa mm. oppeihin totuuksiin liittyvää etsintää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Positiivinen uskonnollisuus lisää onnellisuutta ja auttaa elämän vastoinkäymisten kohtaamisessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Monissa uskonnossa uskotaan, että ihmeet ovat mahdollisia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Uskonto tarjoaa järkeen perustuvia ratkaisuja elämän kysymyksiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Mystiikka on järkiperäistä analysointia perimmäisistä kysymyksistä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Rukous on tärkeä osa kaikkien uskontojen harjoitusta.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Uskontomaailman
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003